Onderzoek ThousandEyes: opvallende verschillen in prestaties tussen AWS, GCP, Azure, Alibaba en IBM Cloud

Onderzoek ThousandEyes: opvallende verschillen in prestaties tussen AWS, GCP, Azure, Alibaba en IBM Cloud

Meest uitgebreide onderzoek naar cloud-prestaties in de branche helpt IT-managers met beslissingen over cloudinvesteringen

Amsterdam, 13 november 2019 — ThousandEyes, het bedrijf dat inzicht biedt in het internet en de digitale ervaringen van gebruikers, deelt de resultaten van zijn tweede jaarlijkse Cloud Performance Benchmark, het enige onderzoek dat internationale netwerkprestaties en verschillen in connectiviteit vergelijkt van de vijf grootste cloudproviders: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Alibaba Cloud en IBM Cloud. Het onderzoek is een onbevooroordeeld hulpmiddel dat enterprise-IT-managers helpt in hun zoektocht naar een cloudprovider.

Archana Kesavan, auteur van het onderzoeksrapport en Director of Product Marketing bij ThousandEyes: “Om te kunnen bepalen welke cloudprovider het best past bij de behoeften van een organisatie, ontbraken de meeteenheid prestatiegegevens om mee te nemen in hun overweging – met name doordat deze meeteenheid niet beschikbaar was of, in het beste geval, kortzichtig. De tweede jaarlijkse Cloud Performance Benchmark biedt bedrijven deze gegevens op basis waarvan ze meerdere cloudproviders kunnen vergelijken. Inzicht hebben in cloudprestaties is essentieel voor het maken van een planning en voor continue metingen, zodat je er zeker van kunt zijn dat je klanten en medewerkers de best mogelijke prestaties biedt.”

ThousandEyes is een enterprise-softwareplatform, dat meet wat voor impact internet, cloud en andere afhankelijkheden van derde partijen hebben op de digitale ervaring van eindgebruikers. Voor dit onderzoek werd gebruikgemaakt van het ThousandEyes-platform om netwerkprestaties cloud omgevingen te meten. De resultaten zijn gebaseerd op een analyse van meer dan 320 miljoen datapunten, verzameld uit 98 internationale metrolocaties over een periode van dertig dagen, waarbij zowel end-to-end prestatie- en in-depth padmetingstechnieken zijn gebruikt. Organisaties kunnen het volledige rapport raadplegen om de resultaten in te zien van de voor hen relevante cloudprovider. Belangrijke bevindingen zijn onder meer de volgende.

  • Sommige cloudproviders zijn voor verkeer sterk afhankelijk van het openbare internet in plaats van hun eigen backbone, wat invloed kan hebben op de voorspelbaarheid van prestaties. Google Cloud en Azure zijn sterk afhankelijk van hun private backbone-netwerken voor hun klantverkeer. Dat beschermt ze tegen variërende prestaties die gepaard gaan met het gebruik van het openbare internet. AWS en Alibaba Cloud daarentegen zijn voor het grootste deel van hun verkeer sterk afhankelijk van het openbare internet, wat leidt tot meer operationele risico’s die invloed kunnen hebben op de voorspelbaarheid van prestaties. IBM Cloud heeft een hybride aanpak die per regio verschilt.
  • Latijns-Amerika en Azië hebben over alle clouds de grootste verschillen in prestaties; in Noord-Amerika zijn cloudprestaties over het algemeen vergelijkbaar. Regionale verschillen in prestaties kunnen veel impact hebben op het gebied van prestatiewinst of -verlies. Dus om internationaal optimale prestaties te garanderen, kunnen beslissers het best de uitgebreide resultaten van het onderzoek raadplegen om de voor hun regio beste cloudprovider te kiezen.
  • AWS Global Accelerator overtreft niet altijd het internet. AWS Global Accelerator werd in november 2018 geïntroduceerd om klanten tegen een fee gebruik te laten maken van de private backbone van AWS – in tegenstelling tot het openbare internet, wat standaard is voor AWS. Hoewel er veel voorbeelden zijn van verbeterde prestaties in verschillende regio’s over de hele wereld, is de AWS Global Accelerator geen "one-size-fits-all" oplossing. Er zijn namelijk ook veel voorbeelden waarin het internet juist sneller en betrouwbaarder presteert dan AWS Global Accelerator, of waarbij het verschil te verwaarlozen is.
  • De keuze voor een breedband-internetserviceprovider (ISP) heeft gevolgen voor cloudprestaties. Bedrijven die elke mogelijke voorsprong willen behalen, moeten overwegen welke breedband-ISP zij kiezen op basis van de cloud waarvan zij het meest afhankelijk zijn. De keuze van een bepaalde breedbandprovider voor het aansluiten op elke cloud kan namelijk betere of slechtere prestaties tot gevolg hebben.
  • Alle cloudproviders leveren in op prestaties wanneer ze de Chinese firewall overgaan. Hoewel Alibaba Cloud afkomstig is uit China, ervaart de cloudprovider packet loss wanneer ze de Chinese firewall overgaan – net als alle andere cloudproviders. Er is dus geen voorkeursbehandeling voor de Chinese cloudprovider. Enterprises met klanten in China, die twijfelen over een hostingregio in China vanwege strenge voorschriften voor verkeer en dataprivacy, kunnen Hongkong overwegen als goed alternatief: verkeer van Alibaba Cloud ervaart de minste packet loss van Hongkong naar China, gevolgd door Azure en IBM.

Benchmarkresultaten per cloudprovider: geen cloud wordt op dezelfde manier gecreëerd

De eerste Cloud Performance Benchmark van november 2018 benchmarkte de drie grootste cloudproviders (gekeken naar marktaandeel) AWS, Azure en GCP. Alibaba Cloud en IBM Cloud zijn dit jaar nieuw toegevoegd aan het onderzoek, wat betekent dat ze geen vergelijkingsmateriaal hebben. Er zijn belangrijke verschillen tussen elke cloud voor wat betreft algemene prestaties en connectiviteitsarchitecturen. De belangrijkste resultaten per cloudprovider zijn de volgende.

  • AWS heeft over het algemeen lage latency en heeft het afgelopen jaar enkele kleine verbeteringen doorgevoerd. Zijn eenheden voor het meten van voorspelbaarheid daarentegen zijn wel aanzienlijk verbeterd. Vooral in Azië, waar het afgelopen jaar maar liefst 42 procent minder variatie plaatsvond. Maar doordat AWS voor levering heel afhankelijk is van het internet en in mindere mate van zijn eigen backbone, heeft het nog altijd een lagere prestatievoorspelbaarheid dan Azure en GCP.
  • Azure blijft sterke netwerkprestaties houden, gebaseerd op opvallend gebruik van zijn eigen backbone om gebruikersverkeer naar cloud-hosting regio’s te verplaatsen. Opvallende veranderingen in 2019 ten opzichte van 2018 zijn een verbetering van gemiddeld vijftig procent in prestatievoorspelbaarheid in Sydney, terwijl India juist een afname in prestatievoorspelbaarheid zag van 31 procent. Ondanks een kleine jaar-op-jaarafname blijft Azure aan kop voor wat betreft prestatievoorspelbaarheid in Azië, vergeleken met de andere cloudproviders.
  • Google Cloud Platform blijft gebruik van zijn eigen backbone prefereren voor het verplaatsen van gebruikers naar cloud-hosting regio’s. De cloudprovider heeft in de meeste regio’s sterke prestaties, hoewel er nog steeds sprake is van aanzienlijke wereldwijde verschillen die sinds het vorige rapport niet zijn aangepakt. Verkeer uit Europa en Afrika doet er tweeënhalf tot drie keer langer over om in India te komen, waarbij het de rest van de wereld overgaat in plaats van direct. Daarnaast heeft GCP inzicht in het interne netwerk verminderd, wat het voor gebruikers moeilijker maakt om de netwerkpaden en -prestaties te begrijpen.
  • De prestaties van Alibaba Cloud zijn vergelijkbaar met die van andere cloudproviders. Voor wat betreft connectiviteitspatronen, regiolocaties en zelfs regiobenamingen, komt het het meest overeen met AWS. Zo is Alibaba Cloud net als AWS sterk afhankelijk van het openbare internet in plaats van de eigen private netwerkbackbone voor het grootste deel van gebruiksverkeertransport. Uniek voor Alibaba Cloud is, dat verkeer tussen regio’s niet beperkt blijft tot de eigen cloud-infrastructuur, zoals bij de andere vier cloudproviders wel het geval is. In plaats daarvan gaat het verkeer weg uit Alibaba Cloud, doorkruist het openbare internet, en gaat dan terug naar Alibaba Cloud.
  • Ook de prestaties van IBM Cloud zijn vergelijkbaar met die van de andere grote spelers. IBM heeft een hybride aanpak voor het leveren van verkeer, waarbij het – afhankelijk van welke regio’s toegang hebben tot gebruikersverkeer – afwisselt tussen gebruik van de eigen private backbone en het openbare internet.

Over ThousandEyes

ThousandEyes brengt de route die applicaties en diensten afleggen voordat ze bij de eindgebruiker terechtkomen, in kaart. Het cloudplatform van ThousandEyes biedt zicht op het gehele internet en alle cloudproviders. Hierdoor krijgen bedrijven inzicht in de digitale ervaring van iedere gebruiker, applicatie, website of dienst binnen elk netwerk, zodat zij deze ervaringen kunnen begrijpen en verbeteren. ThousandEyes maakt een belangrijk onderdeel uit van de wereldwijde bedrijfsvoering van ’s werelds grootste en snelst groeiende merken, waaronder Comcast, eBay en HP, meer dan 140+ bedrijven uit de Global 2000, meer dan 75+ bedrijven uit de Fortune 500 en twintig van de 25 belangrijkste SaaS-bedrijven. Kijk voor meer informatie op www.thousandeyes.com of volg ons op Twitter via @ThousandEyes.

Mediacontact:

ThousandEyes Global Public Relations
Ben Stricker
bstricker@thousandeyes.com

LVTPR
Gijs van Beek
gijs.vanbeek@lvtpr.com
030-6565070